Szczepienia

Silgard – szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego

Szczepienie szczepionką Silgard ma na celu zabezpieczenie przed chorobami wywoływanymi przez wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16 i 18.

Do chorób tych należą:
  • rak szyjki macicy: zmiany przedrakowe żeńskich narządów płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy)
  • brodawki narządów płciowych u mężczyzn i kobiet.

HPV typu 16 i 18 odpowiadają za około 70% przypadków raka szyjki macicy oraz 70% przedrakowych zmian sromu i pochwy związanych z zakażeniem HPV. HPV typu 6 i 11 odpowiadają za około 90% przypadków brodawek narządów płciowych.

Silgard przeznaczony jest do zapobiegania tym chorobom. Szczepionka nie jest stosowana w celu leczenia chorób związanych z zakażeniem HPV. Silrgard w żaden sposób nie działa u osób z istniejącym już przetrwałym zakażeniem lub chorobami związanymi z jakimikolwiek typami HPV zawartymi w szczepionce. Jednakże, w przypadku osób zarażonych już jednym lub kilkoma typami HPV objętymi szczepionką, Silgrad może nadal chronić przed chorobami związanymi z innymi typami HPV zawartymi w szczepionce.
Silgard nie może wywołać chorób, przed którymi chroni.

Szczepionki Silgard nie można podać jeśli:
  • u osoby, która ma być zaszczepiona, lub u jej dziecka stwierdzono uczulenie na którekolwiek substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników szczepionki Silgard,
  • u osoby, która ma być zaszczepiona, lub u jej dziecka wystąpiła reakcja alergiczna po otrzymaniu dawki szczepionki Silgard,
  • u osoby, która ma być zaszczepiona, lub u jej dziecka występuje choroba przebiegająca z wysoką gorączką. Jednakże, niewysoka gorączka lub zakażenia górnych dróg oddechowych nie są same w sobie powodem do odłożenia terminu szczepienia.
Należy poinformować lekarza, jeśli osoba, która ma być zaszczepiona, lub jej dziecko:
  • ma zaburzenia krwawienia (chorobę, która sprawia, że krwawi bardziej, niż zazwyczaj), na przykład hemofilię,
  • ma osłabiony układ immunologiczny, na przykład z powodu defektu genetycznego, zakażenia HIV lub leków, które wpływają na układ immunologiczny.

Podobnie jak w przypadku jakiejkolwiek szczepionki, Silgard może nie w pełni chronić 100% osób, które zostały zaszczepione.
Szczepienie nie zastępuje rutynowych badań szyjki macicy. Należy nadal stosować się do zaleceń lekarza, dotyczących badań wymazu szyjki macicy / testów Pap, a także środków zapobiegawczych i ochronnych.

Schemat przyjmowania szczepień Silgard

Szczepionka przeznaczona jest do stosowania u młodzieży w wieku od 9 lat i dorosłych. Osoba szczepiona otrzyma trzy dawki szczepionki:

  • pierwsze wstrzyknięcie: w wybranym dniu
  • drugie wstrzyknięcie: najlepiej 2 miesiące po podaniu pierwszego wstrzyknięcia
  • trzecie wstrzyknięcie: najlepiej 6 miesięcy po podaniu pierwszego wstrzyknięcia

Jeśli konieczny jest inny schemat szczepienia, druga dawka powinna być podana co najmniej jeden miesiąc po pierwszej dawce, a trzecia dawka powinna być podana co najmniej 3 miesiące po dawce drugiej. Wszystkie trzy dawki należy podać w ciągu 1 roku.
Osoba, która ma być zaszczepiona powinna zakończyć cykl szczepień złożony z trzech dawek; w innym przypadku pacjent może nie uzyskać pełnej ochrony.